อาร์นฟิลด์ พี. คูดัล

คำพูดของปีลาตซึ่งถามว่า “ความจริงคืออะไร” (เปรียบเทียบกับ ยอห์น 18:38) ดังก้องอยู่ปัจจุบันนี้ในรูปแบบต่างๆ “ความจริงเป็นสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง” “นั่นเป็นความจริงของคุณ ส่วนฉันก็มีความจริงของฉัน คุณเป็นใครถึงที่จะมาตัดสิน” และอีกครั้ง “ในขณะที่เรื่องนั้นอาจเป็นจริงสำหรับคุณ แต่ว่าไม่จริงสำหรับฉัน” ความเข้าใจเช่นนั้นนำการมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องร้ายแรงเข้ามาสู่ความเชื่อและหลักปฏิบัติของคริสเตียน ทำให้สิ่งที่เชื่อและวิธีปฏิบัติตามความเชื่อนั้นตกอยู่ในอันตราย ถึงกระนั้น ประชาชนจึงไม่แน่ใจว่าจะเชื่ออะไร หรือเขาต้องการเชื่ออะไร ประชาชนไม่รู้ความจริง

อ่านเพิ่มเติม…