การนมัสการพระเจ้าของดนตรีคืออะไร

หนังสือ “แนวทางพื้นฐานสู่ศิลปะการนมัสการพระเจ้า” บทที่ 3 อาร์นฟิลด์ พี. คูดัล :  เขียน วิษฐิดา มีสุทธา : แปลและเรียบเรียง คริสเตียนหลายคนยึดติดอยู่กับธรรมบัญญัติของโมเสส/ระบบพระวิหารโดยไม่รู้เกี่ยวกับตำแหน่งอิสรภาพใหม่ซึ่งเรามีในพระคริสต์...

Will the Real Worship Leader Please Stand Up?!

by Arnfield P. Cudal IS MUSIC WORSHIP? Today, churches, Christian universities, and seminaries most commonly associate the word worship and worship arts with music and any activity related to it such as music programming, music media presentation, the creation of mood...