ถ้าเช่นนั้น การนมัสการพระเจ้าคืออะไร

หนังสือ “แนวทางพื้นฐานสู่ศิลปะการนมัสการพระเจ้า” บทที่ 2 อาร์นฟิลด์ พี. คูดัล :  เขียน วิษฐิดา มีสุทธา : แปลและเรียบเรียง เป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับคริสตจักรปัจจุบันนี้ ที่เรามักจะเชื่อมโยงคำ การนมัสการพระเจ้า กับดนตรีและกับกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับดนตรี...

Hark Seminary & Ministry Update 2018

  Tyndale Theological Seminary, Hurst, TX, includes “Worship Arts and Church Music” course for Pastoral Training and Theology studies The biblical approach to the topic on music and worship taught by Dr. Arnfield Cudal is now part of Tyndale’s...

Why more faith?

by Richfield A. Cudal Faith is an important component of Christian living. Our Lord Jesus emphasized the importance of living by faith and the Bible speaks volumes about faith. Biblical usage of the word “faith” reveals that faith has two applications: the noun...

พระวาทะก่อนมาบังเกิด

ริชฟิลด์ เอ. คูดัล การตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงเกี่ยวกับพระวาทะก่อนมาบังเกิด ซึ่งเป็นพระลักษณะเฉพาะขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านันจ้าเป็นต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับหลักปรัชญาสมัยโบราณที่ได้รับการพัฒนา หลักปรัชญาเหล่านี...